Instalatéři, instalatér, instalatérské práce,instalatéři Praha, instalatérství, opravy kanalizace, instalatér nonstop

Havárie? Instalatéři Záchranné technické služby poskytují nonstop instalatérský servis v Praze a středních Čechách. Instalatéři ZTS jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, v případě havárie přijedou v nejkratším možném čase. Instalatéři Záchranné technické služby provádějí veškeré instalatérské práce. Volejte zdarma na havarijní linku 800 290 291.

HAVÁRIE? Volejte zdarma havarijní linku 800 290 291 - instalatéři nonstop!

instalatéři, instalatér, instalatérské práceinstalatéři Praha, instalatér nonstopinstalatéři Praha, instalatérské práceinstalatéři nonstop, instalatérské práce

Instalatérské práce Praha, instalatéři nonstop

Instalatéři ZTS vyhledají a posoudí závady na domovních rozvodech teplé a studené vody. Opravíme potrubí stoupacího vedení, bytových přípojek a bytových rozvodů vody. Mezi další instalatérské práce patří opravy odpadního potrubí, sifonů, opravy ventilů a kohoutů, opravy šoupat, baterií atd. V případě havárie volejte zdarma havarijní linku 800 290 291.

Instalatérské práce provádí vyškolení a profesionální instalatéři!

 • instalatéři provedou vyhledání a posouzení závady na rozvodech teplé a studené vody
 • instalatéři realizují opravy potrubí stoupacího vedení, bytových přípojek a rozvodů vody
 • instalatérské práce, opravy odpadního potrubí, odpadních bytových přípojek a sifonů
 • opravy, výměny a nové instalace ventilů, redukčních a pojistných ventilů, kohoutů
 • opravy, výměny a instalace šoupat, baterií, sifonů, van, umyvadel, WC
 • opravy, výměny a nové instalace spotřebičů (bojlery, pračky, myčky)
 • instalatéři ZTS provádějí také rekonstrukce vodovodních a plynových řádů.
 • instalatéři - kompletní generální opravy a rekonstrukce stávajících rozvodů
 • instalatérské práce - odpojení objektu od veřejné sítěinstalatéři, instalatér, instalatérské práce
 • generální opravy stávajících rozvodů, montáže nových rozvodů, provizorní rozvody
 • montáž a opravy zdrojů TUV, požární vodovody

Instalatérské práce na domovních rozvodech lze provádět z těchto materiálů:

 • olovněné potrubí, ocelové pozinkované potrubí, litinové přírubové potrubí
 • litinové hrdlové potrubí, měděné potrubí, plastové potrubí
 

Instalatérské práce - opravy kanalizace, čištění kanalizaceinstalatéři, instalatér, instalatérské práce

 • ruční a strojní čištění svislé a ležaté kanalizace, dešťových svodů, sifonů
 • ruční a strojní čištění  WC, dvorních vpustí, gulí, gajgrů a drtičů odpadu
 • opravy kanalizace, čištění kanalizace, čerpání vody

Smluvně zajištěné instalatérské a další práce:

 • vyvážení jímek, septiků a lapolů, čištění potrubí tlakovou vodou
 • prohlídky videokamerou kompletní vyfrézování stávajících rozvodů
 • strojní čištění a opravy kanalizace včetně dešťového svodu u objektu až do uliční výpusti
 • odčerpání vody ze zatopených prostor + odstranění škod (kapacity zednické, malířské, úklid)
 • strojní čištění kanalizace, tlakové čištění kanalizace, čištění a opravy kanalizace
 • více o čištění a opravách kanalizace
 

Instalatéři, nonstop havarijní linka, volejte zdarma!

instalatéři, instalatér, instalatérské práce Instalatéři ZTS provádí kompletní instalatérské práce a opravy v lokalitě Praha a okolí. Instalatéři ZTS jsou k dispozici NONSTOP 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to na bezplatné telefonní lince 800 290 291 - volejte zdarma!.